Zrealizowane kontrakty
Lista zrealizowanych przez nas kontraktów:

„Biogran” GmbH – Skawina, ul. Piłsudskiego 1
 • wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z automatyką,
 • wykonanie instalacji siły i oświetlenia w magazynie wyrobów gotowych,
 • wykonanie relokacji wentylacji mechanicznej dla hali baterii ekstrakcyjnych z II piętra na dach budynku,
 • wykonanie instalacji nawiewnej na piętrze budynku dużej wieży rozpyłowej

ZPT - Philip Morris Polska Kraków, Al. Jana Pawła II 196
 • projektowanie, montaż, regulacja i uruchomienie:


  • instalacje elektryczne w budynkach: C,Q,F,K,G,J3,J,
  • instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnych w budynkach : C, Q, R,U1,J3,G,J2,
  • instalacja wody lodowej w budynkach: Q,C,J3,
  • instalacja wody grzewczej w budynkach: C,Q,R,J3,
  • instalacja sprężonego powietrza w budynkach: C,J3,G,

 • montaż stacji transformatorowej , sieci kablowej NN , instalacji wewnętrznej : siły , światła, sterowania , automatyki, rozdzielni wewnątrz oddziałowej szafowej w nowym budynku produkcyjnym - J2,
 • montaż sieci kablowej , rozdzielni wewnętrznej szafowej , instalacji elektrycznej siły i światła , sterowania i automatyki w budynku produkcyjnym - L1,
 • instalacja elektryczna , siły , światła i odgromowa dla linii sosowania Burley’a, zabezpieczenie antywybuchowe w budynku K
 • montaż stacji transformatorowej , instalacji elektrycznej , siły , światła i odgromówki dla hali Garbuio wraz z projektami w budynkach L/L1,
 • serwis rozdzielni i urządzeń oraz instalacji elektrycznych na terenie Philiip Morris Polska,
 • wykonanie sygnalizacji ppoż w budynku J,
 • wykonanie systemu zasilania awaryjnego dla Zakładów Philip Morris Polska - Kraków,
 • instalacje telefoniczne i komputerowe,
 • ocena prawidłowości działania systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, automatyki itp.
 • instalacje monitorowania systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, automatyki, ppoż., kontroli dostępu itp
 • system monitorowania instalacji CO2 w budynku J2,
 • wykonanie instalacji odciągu ciepła dla maszyn filtrowych w budynku G4,
 • instalacje sanitarne i przemysłowe w budynkach: Q, C, J3, S,
 • serwis central klimatyzacyjnych w budynkach PMP,
 • serwis instalacji technologicznych, wentylacji, klimatyzacji, grzewczych, chłodniczych, elektrycznych i automatyki itp.
 • podłączenie sprężonego powietrza, próżni i zasilania do maszyn procesowych w budynku G4,
 • przebudowa “kuchni sosów i aromatów” wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi - wraz z projektem,
 • prace budowlane w budynku J3
 • wykonanie robót adaptacyjnych w budynku hurtowni w Poznaniu montaż stolarki aluminiowej,
 • adaptacja pomieszczeń na radiowęzeł wraz z zasilaniem instalacją elektryczną i teletechniczną,
 • opracowanie projektu sygnalizacji ppoż w Hali Wyrobu Tytoni,
 • prace wyburzeniowe w budynku J,
 • wykonanie drogi, chodników oraz trawników,
 • montaż konstrukcji stalowych w budynku J3,
 • opomiarowanie mediów energo- elektrycznych w ramach rozbudowy BMS (System Zarządzania Budynkami),
 • projekt i montaż urządzeń do kontroli dostępu wraz z podłączeniem do istniejącego systemu , wykonaniem konfiguracji i wizualizacji wraz z pracami budowlanymi - w budynku. Q.
 • wykonanie remontu I piętra budynku C – prace elektryczne, mechaniczne, budowlane
 • prace relokacyjne i modyfikacyjne w budynkach G2 i K3 w zakresie elektrycznym
 • roboty remontowo – budowlane adaptacji pomieszczeń IV piętra na pomieszczenia biurowe w budynku G w tym instalacja c.o., instalacja klimatyzacji i wentylacji, instalacje elektryczne, tryskacze, kontrola dostępu
 • adaptacja i aranżacja pomieszczeń magazynowych na szatnie w budynkach G, F, F2B
 • modernizacja pomieszczenia ochrony mienia w budynku G
 • wykonanie remontu wnętrza magazynu tytoniu przemysłowego w Zakładzie PMPL nr 4 w Leżajsku
 • umowa w zakresie szybkich interwencji i pomoc przy usuwaniu awarii oraz remontów w nw. zakresach:
  • naprawa i montaż:
   • instalacji elektrycznych
   • linii przesyłowych w stacji transformatorowych i rozdzielni średnich napięć
   • sieci strukturalne „BMS” (system zarządzania budynkami)
   • wewnętrznych i zewnętrznych sieci komputerowych
   • wewnętrznych i zewnętrznych sieci teletechnicznych
   • sieci telewizji przemysłowej
   • systemów sterowania w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne
   • instalacji mediów elektrycznych dla urządzeń i linii technologicznych
   • układów AKPiA (urządzenia elektryczne i energetyczne)
   • instalacji mediów energetycznych dla urządzeń linii technologicznych
   • instalacji sieci centralnego ogrzewania
   • instalacji sieci parowych i kondensatu
   • instalacji sieci sprężonego powietrza
   • instalacji sieci wody lodowej
   • instalacji sieci użytkowej wody ciepłej i zimnej
   • instalacji sieci odpylania
   • instalacji sieci gazowych
   • instalacji klimatyzacji oraz wentylacji
   • instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej
   • sieci instalacji tryskaczowej mokrej i suchej
   • instalacji energetycznych związanych z technologią, instalacji sieci próżni
 • system telefonii DECT – propagacja sieci, relokacja radiobaz, naprawy i montaż sieci strukturalnych
 • wymiana czynnika chłodzącego w centralach klimatyzacyjnych
 • pomiary elektryczne – pełny zakres (w tym pomiary budynków, linii technologicznych, maszyn, napędów, itp.)
 • pomiary przepływów i zużyć mediów energetycznych, badanie sprzętu ochronnego do 15 kV
 • prace specjalistyczne, a w tym w szczególności: prace specjalistów(np. elektronik, automatyk, programista)
 • konsultacje w zakresie technicznym
 • modernizacja układu przeciwpożarowego, pomiar ochrony przeciw pożarowej
 • wykonanie instalacji elektrycznych i mechanicznych do zasilania maszyn produkcyjnych
 • wykonanie elewacji oraz dodatkowych prac budowlanych budynku produkcyjnego oraz magazynu tytoniu w Leżajsku
 • montaż zespołu maszyn
 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza i próżni dla hali maszyn
 • modyfikacja instalacji tryskaczowej
 • podłączenie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych dla nowych biur kontenerowych
 • wykonanie systemu oświetlenia i monitoringu na terenie parkingu zakładowego
 • przeniesienie systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego z budynku F2C do C
 • roboty budowlano – instalatorskie przy adaptacji pomieszczeń na szatnie w suterynach G
 • wykonanie instalacji wody lodowej – budynek R
 • relokacja maszyn i linii technologicznych
 • instalacje odciągu pyłu węglowego wraz z instalacją filtrów i cyklonów
 • instalacje triacytyny
 • prace w ramach rozbudowy sieci LAN i światłowodów
 • usługi techniczne w zakresie:
  • prace konserwacyjne systemów energetycznych:
  • system centralnego ogrzewania,
  • system wody grzewczej 100/70 oC,
  • system sprężonego powietrza,
  • system pary i kondensatu,
  • system zimnej wody,
  • system ciepłej wody użytkowej,
  • system kanalizacji,
  • system próżni,
  • system oleju opałowego

 • prace konserwacyjne systemów mechanicznych:
  • bramy, platformy, kurtyny, blokady kół,
  • dźwignice, podesty,
  • wagi,
 • badania i pomiary:
  • pomiary instalacji elektrycznych w budynkach, instalacje odgromowe budynków,
  • badania elektronarzędzi, sprzętu biurowego i AGD,
  • badanie sprzętu bezpieczeństwa

 • obsługa i konserwacja Magazynu Wysokiego Składowania (HIW)
 • wymiana windy towarowej w przedszkolu przy PMPL w Krakowie
 • przebudowa budynku przedszkola przy PMPL w Krakowie
  • prace budowlane,
  • prace elektryczne
  • instalacja c.o.
  • instalacja wody i kanalizacji sanitarnej
  • instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej
 • roboty elektryczne na budynku L/L1
 • naprawa uziomów instalacji odgromowej na budynkach C, D, J, S,
 • zasilanie stadionu „SPARTA”
 • wykonanie sieci pary i kondensatu w Opolu na obiekcie „Nutricia”
 • wykonanie kanalizacji pod posadzkowej w Opolu na obiekcie „Nutricia”

Airco Diet - New Jersey - USA
Prace wykonywane na terenie Philip Morris Polska S.A.
 • wykonanie instalacji elektrycznej , okablowania dla zasilania i logistyki pomiędzy węzłami

„Garbuio” Paese - Italy
Prace wykonywane na terenie Philip Morris Polska S.A.
 • montaż linii technologicznych

„Mostostal” Krakmos Kraków, ul. Ujastek 7
Prace wykonywane na terenie Philip Morris Polska S.A.
 • wykonanie instalacji p.pożarowej i odgromowej

„Budostal 2” Kraków, ul. Lublańska 34
Prace wykonywane na terenie Philip Morris Polska S.A.
 • przełożenie kabla między budynkami L-J,
 • montaż i demontaż słupów oświetleniowych, roboty elektryczne na budynku L/L1,
 • naprawa uziomów instalacji odgromowej na budynkach C, D, J, S,
 • zasilanie stadionu „SPARTA”,

Johnson Controls Kraków, Mazowiecka 25
Prace wykonywane na terenie Philip Morris Polska S.A.
 • montaż tras kablowych i ułożenie kabli ,wykonanie tymczasowych linii sterowania ,zasilanie BMS
Prace wykonywane na terenie III Kampus Uniwersytetu Jagielońskiego
 • roboty elektryczne i technologiczne

„Instal” Kraków, ul. Konstantego Brandla 1
Prace wykonywane na terenie Philip Morris Polska S.A.
 • wykonanie instalacji oświetleniowych i wykonanie instalacji p.pożarowej na Philip Morris Polska S.A

„Hydrosolar” Kraków, ul. Stoczniwców 5
 • montaż urządzeń i wykonanie instalacji wodnej kotłowni gazowej „VALEO” Auto Systemy w Skawinie, ul. Przemysłowa 3.

„Nedcon Silesia” Sp. z o.o. Wrocław, ul. Św. Antoniego 15
 • wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia regałów wraz z projektem, dla hali PSA „Peugot” w Grodzisku Mazowieckim

„Unima” 2000 Systemy Teleinformatyczne Kraków, ul. Zapolskiej 16
 • wykonanie prac związanych z okablowaniem teletechnicznym na terenie Philip Morris Polska S.A., wraz z dokumentacja powykonawczą.

„Siltec” Sp. z o.o. Warszawa ul. Orzeszkowej 5
 • podłączenie nowych UPS-ów na terenie Philip Morris Polska S.A. w budynku G
 • modernizacja instalacji elektrycznej związanej z wykonaniem systemu zasilania gwarantowanego dla Philip Morris Polska S.A..

„Hochtief” Polska Warszawa ul. Elbląska 14
 • przeróbka central klimatyzacyjnych AHU 4,5,6,7,8,9,10,11,13 na terenie Phlip Morris Polska S.A.

C.T.G „Womar” Sp. z o.o. Kraków, ul. Skośna 12
„AUTEL” Trinec – Czechy
 • kompleksowe wykonanie układu silnoprądowego zasilania urządzeń i oświetlenia oraz ułożenie kabli sterowania i monitoringu pracy bazy wraz z podłączeniem czujników i urządzeń obiektowych w ramach zadania „zwiększenie pojemności magazynowej w Bazie Przeładunkowo-Składowej Płynnego Parku na nabrzeżu Chemików w Porcie Handlowym Świnoujście”.

„Mercury Engineering” Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Iwicka 47
 • wykonanie kompletnego zasilania rozdzielnic budowlanych na terenie Philip Morris Polska S.A. w budynku G.

„Lajkonik" Snacks S.A. Skawina, ul. Piłsudskiego 1
 • przeniesienie urządzeń elektrycznych (rozdzielnicy NN, transformatorów i innych urządzeń)
 • serwis instalacji wentylacji

Akademia Rolnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 21
 • wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z przyłączami, remont kotłowni gazowej.

CPN - Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Kraków, Al. Mickiewicza 45
Stacje paliw i bazy magazynowe:
 • CPN Kraków - wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , przekładka sieci gazowej średnioprężnej,
 • kompleksowy remont budynków na terenie ZGPN w Nowym Targu: wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem , wymiana stolarki ,dobudowa pomieszczeń, wykonanie kotłowni olejowej , wymiana instalacji elektrycznej, roboty instalacyjne, budowlane wraz z projektem,
 • wykonanie projektu oraz jego realizacja sygnalizacji bezprzewodowej - Wola Rzędzińska,
 • wykonanie nawierzchni betonowej wraz z gospodarką wodno-ściekową ( terenowa oczyszczalnia ścieków ) na bazie produktów naftowych w Nowym Targu wraz z projektem,
 • montaż separatorów olejowych
 • wykonanie robót antykorozyjnych konstrukcji stalowych stacji benzynowych , wymiana zadaszeń , wykonanie instalacji elektrycznych stacji wraz z szafami elektrycznymi,
 • wykonanie przegrody zaporowej żelbetowej w pompowni paliw - Wola Rzędzińska,
 • oznakowanie tras technologicznych oraz zbiorników - Wola Rzędzińska.
 • remont pokrycia dachowego oraz wymiana szyb w świetlikach na ZGPN Olszanica,
 • czyszczenie i utylizacja odpadów ropopochodnych ze stacji paliw CPN - na terenie Małopolski oraz Polski południowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków, Al. Jana Pawła II 188
 • montaż sieci preizolowanych, kompleksowe wykonanie kotłowni gazowych, montaż węzłów kompaktowych, wymiana armatury w komorach cieplnych, izolacja termiczna wymiennikowni i komór,
 • remont kotłowni ul.Makuszyńskiego oraz antykorozja odpylania kominów,
 • roboty antykorozyjne estakady przy ul.Ujastek,
 • wykonanie dokumentacji technicznej automatyzacji wymiennikowni z instalacjami oraz realizacja projektu,
 • remont pomieszczeń i budynków wymiennikowni,
 • malowanie hali kotłów w kotłowni przy ul.Makuszyńskiego,
 • antykorozja rurociągów na estakadzie ul.Darwina,

Miejski Zarząd Dróg Kraków, ul. Głowackiego
 • wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Orzeszkowej i Dietla oraz rondzie „POLSAD” wraz z kompletną instalacją

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Kraków, ul. Mogilska 45
Baza sprzętu i transportu w Balicach:
 • izolacja zbiorników asfaltu na bazie sprzętu w Balicach, wykonanie i wymiana nagrzewnicy w zbiornikach asfaltu na bazie w Balicach
 • remont i konserwacja pokrycia dachowego budynków przy ul.Sołtysowskiej i na bazie w Balicach

„Cermegad” Kraków
 • wykonanie instalacji elektrycznej siły , światła wraz z zasilaniem dla hali produkcyjnej, montaż konstrukcji , montaż izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych

„Herbapol” Kraków, ul. Chałupnika 14
 • wymiana sieci kanałowych co, kompleksowy remont instalacji co i elektrycznej w kotłowni węglowej

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Królewska
 • remont dachu Komendy przy ul.Królewskiej.

Dom Kultury w Mydlnikach
 • remont kotłowni gazowej, stacji transformatorowej wraz z zasilaniem 15 kV, sieci kablowej NN, oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej siły i światła wewnątrz budynku

Stacja Hodowli Roślin w Krzeszowicach
 • wykonanie zasilania kablowego 15 kV wraz z projektem

„Eko - Serwis” – Pralnia chemiczna – Kraków, ul. Tuchowska 2
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznych i instalacji sanitarnych

P.I.R.P. Montorem S.A. - Kraków, Rzemieślnicza 1
 • wykonanie instalacji elektrycznych podawania biomasy w elektrociepłowni Łęg w Krakowie

„AW-BUD” - Kraków, Podskalne 2
 • wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bartla 6

„TBD – Polska” S.A. Kraków, ul. Bratysławska 5
 • adaptacja pomieszczeń w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i klimatycznych

Eiffage Budownictwo „Mitex” S.A. Kraków, ul. Skośna 12
 • przekładka sieci kanalizacyjnej i p.poż oraz przyłącze wodociągu

Johnson Controls International Sp. z o.o. Warszawa, ul. Annopol 4a
 • przekładka sieci kanalizacyjnej i p.poż oraz przyłącze wodociągu

P.P.B. „Azbud” A. Cebula, M. Kańska Sp. Jawna Kraków, al. Pokoju 78
 • wykonanie podposadzkowej instalacji w hotelu Pantheon w Krakowie

“Sigma Investment” Sp. z o.o. –„Scanmed” S.A. Kraków, ul. Karmelicka 45/8
 • przekładka sieci kanalizacyjnej i p.poż oraz przyłącze wodociągu
 • instalacja c.o.
 • instalacja ciepła technologicznego,
 • instalacja wody lodowej,
 • wymiana poziomu i pionu kanalizacji sanitarnej

“Folmar” Sp. z o.o. Kraków, ul. Przemysłowa 28
 • wykonanie instalacji elektrycznej

P.B.I. „Trans – Ziem” Z. Jasiewicz Kraków, al. Bora – Komorowskiego 43
 • wykonanie systemu oświetlenia i monitoringu parkingu

„Valeo” Autosystemy Sp. z o.o. Skawina, ul. Przemysłowa 3
 • adaptacja instalacji tryskaczowej
 • instalacje elektryczne
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji

P.P.U. Pro-Tronik Z. Czubaj Kraków, os. Na Stoku 8/23
 • instalacje wodno – kanalizacyjnych
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje ciepła technologicznego,
 • instalacje sanitarne i wentylacja.

Z.R.B. „Murdza” Z. Murdza Miechów, os. XXX lecia 4/41
 • instalacje sanitarne wewnętrzne – poziom kanalizacji podposadzkowej
 • wykonanie robót instalacji sanitarnych wewnętrznych (c.o., wod-kan, gaz) wentylacji oraz kotłowni gazowej na budowie Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach przy ul. Batalionów Chłopskich
 • wykonanie odwodnienia wewnętrznego dachu
 • montaż studni wodomierzowej,
 • wykonanie dodatkowej instalacji gazowej. Wykonanie dodatkowych zaworów regulacyjnych na instalacji c.o., dodatkowe zawory równoważące na instalacji ciepłej wody

„Buma” S.A. Kraków, ul. Wadowicka 6
 • wykonanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazy wraz z wentylacją kotłowni
 • wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni i instalacji wentylacyjnej

„Baumont” Sp. z o.o. Kraków, ul. Sikorki 3
 • wykonanie przyłącza wody pitnej dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz wykonanie kablowych systemów nośnych dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie obwodów siłowych dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie zasilania budynku socjalnego i sterowania wyłącznikami przycisków p.poż. oraz wykonanie modernizacji rozdzielni dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie,
 • wykonanie sieci zewnętrznych p.poż dla hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rusieckiej w Krakowie

„Climatic” Sp. z o.o. Reguły, ul. Żytnia 6
 • podłączenie klimakonwektorów,
 • instalacja wody lodowej
 • przeniesienie centrali wentylacji do nowoprojektowanego pomieszczenia technicznego

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Kraków, os. Na Skarpie 66
 • Roboty instalacyjne na oddziale Otolaryngologii
  • roboty budowlane
  • instalacje wentylacji,
  • instalacje wodno – kanalizacyjne,
  • instalacje teletechniczne,
  • instalacje elektroenergetyczne dla centrali oddymiania
 • Modernizacja oddziału okulistycznego:
  • roboty budowlane
  • instalacje wentylacji,
  • instalacje wodno – kanalizacyjne,
  • instalacje teletechniczne

„Scanmed” S.A. Kraków, ul. Karmelicka 45/8
 • instalacja c.o., wod – kan,
 • instalacja ciepła technologicznego,
 • instalacja wody lodowej
 • wentylacja i klimatyzacja

Centrum Stomatologiczne „Jabłuszko” Kraków, ul. Długa 88
 • dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
 • przebudowa rozdzielni głównej energii elektrycznej,
 • wymiana kanałów wentylacyjnych,
 • wykonanie układu pompowo-mieszajacego

Angel Sp. z o.o. Kraków, ul. Szlak 77
 • wykonanie instalacji c.o., wod – kan

ECS Sp. z o.o. Balice, ul. Krakowska 84
 • wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji

O firmie Oferta Referencje Zrealizowane kontrakty Aktualnosci Napisz do nas