Oferta| Instalacje sanitarne| Prace elektromontażowe| Roboty budowlane| Czyszczenie wentylacji
Czyszczenie wentylacji
P.P.H.U. Pormat Spółka Jawna specjalizuje się w czyszczeniu systemów klimatyzacyjnych.
Korzystamy z technologii i sprzętu duńskiej firmy Lifa Air – producenta najnowocześniejszego wyposażenia, służącego poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach. Wykorzystujemy także wieloletnie doświadczenie zdobyte przy montażu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Normy Unii Europejskiej nakładają na hotele, biurowce, zakłady przemysłowe, sklepy, obiekty użyteczności publicznej obowiązek zapewnienia pracownikom i klientom odpowiednich warunków pracy i możliwości korzystania z ich oferty.
Badania naukowe dowodzą, że najczęściej źródłem zanieczyszczeń pomieszczeń w zakładach pracy są instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Właściciele budynków są zobowiązani do przeprowadzania okresowych badań czystości powietrza i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Powinny one być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Brak higieny tych instalacji może być powodem wielu groźnych chorób.

Proces czyszczenia poprzedzony jest inspekcją urządzeń oraz – na życzenie klienta – testami flory bakteryjnej. Dane uzyskane podczas inspekcji są punktem wyjścia do analizy, pozwalającej na precyzyjne określenie zakresu koniecznych do przeprowadzenia prac oraz wyboru technologii: mechanicznej bądź bakteriologicznej (łącznie z dezynfekcją instalacji) .
Obydwie metody są w pełni bezpieczne dla ludzi. Proces czyszczenia nie powoduje także konieczności wstrzymania pracy przez klienta.
O firmie Oferta Referencje Zrealizowane kontrakty Aktualnosci Napisz do nas